Inhalt CD1: OS Oche 2

01) Hei Juja (Medley)
02) Wenn De ouch jeng Zemmerdöre has
03) Mädchen meiner Seele mein
04) Guten Abend Wilhelmine
05) Der ärme schejve Frank
06) Die böse schwich mich mär dovan ( Medley )
07) Drej Ponk Nöß ( Medley )
08) D`r Lennet än der EURO
09) Verzällche ( Medley )
10) De Nobberschaff ( Medley )
11) Met Liif än Siel